Teksti suurus:

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohalt vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.09.2018, 1

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohalt vabastamine

Vastu võetud 06.09.2018 nr 213

Isikuandmete kaitse seaduse § 36 lõike 2 punkti 2 ja lõike 3 alusel vabastada Viljar Peep (isikukood 36906092716) Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ametikohalt 30. septembril 2018. a ametiaja lõppemise tõttu.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json