Teksti suurus:

„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ rakendusplaani aastateks 2016–2019 heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.10.2016, 1

„Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ rakendusplaani aastateks 2016–2019 heakskiitmine

Vastu võetud 06.10.2016 nr 327

Riigieelarve seaduse § 20 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030“ rakendusplaan aastateks 2016–2019.

2. Keskkonnaministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json