Teksti suurus:

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 11.12.2021, 1

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kehtestamine

Vastu võetud 09.12.2021 nr 426

Veeseaduse § 24 lõike 1 alusel:

1. Kehtestada avalikult kasutatavate veekogude nimekiri (lisatud).1

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2012. a korraldus nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine“.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas ja üleriigilise levikuga ajalehes avaldamise päevast arvates.

1 Korralduse põhjendused on esitatud seletuskirjas, mis on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi veebilehel ja Keskkonnaministeeriumis.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json