Teksti suurus:

Keskkonnafondi nõukogu koosseisu kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 19, 342

Keskkonnafondi nõukogu koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 29.02.1996 nr 62

Keskkonnafondi seaduse (RT I 1994, 8, 105; 46, 773; 86/87, 1488; 1995, 74, 1286) paragrahvi 5 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada Keskkonnafondi nõukogu koosseis (juurde lisatud).

Võtta teadmiseks, et kooskõlas riigikontrolli seadusega (RT I 1995, 11, 115) võtab Riigikontrolli esindaja vajadusel osa Keskkonnafondi nõukogu istungitest.

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 22. jaanuari 1993. a korralduse nr 22-k (RT 1993, 5, 87) punkt 1.

  Peaminister Tiit VÄHI
  Keskkonnaminister Villu REILJAN
  Riigisekretär Uno VEERING


  Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 29. veebruari 1996. a määrusega nr 62

KESKKONNAFONDI NÕUKOGU KOOSSEIS

Nõukogu esimees    
  Peeter Sooväli –   Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Liikmed:    
  Kalev Aun Järva Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Maie Jeeser Hiiu Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Johannes Järv Valga Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Jaak Jürgenson Lääne-Viru Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Hetti Kask Rapla Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Kalju Kukk Keskkonnaministeeriumi osakonnajuhataja
  Veikko Kunberg Viljandi Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Evi Ladva Rahandusministeeriumi peaspetsialist
  Jalmar Mandel Jõgeva Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Aap Mumme Tallinna Keskkonnaameti juhataja
  Henn Neemre Põlva Maavalitsuse Keskkonnaameti juhataja
  Toomas Padjus Pärnu Maavalitsuse Keskkonnaameti juhataja
  Uno Parm Tartu Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Jaan Pikka Harju Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Ena Poltimäe Võru Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Uno Siitan Eesti Teadlaste Liidu juhatuse liige
  Tiiu Sizova Narva Riikliku Keskkonnaameti juhataja
  Lembitu Tarang Lääne Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Elvi Viira Saare Maavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja
  Agu Värimäe Ida-Viru asemaavanem