Teksti suurus:

Valitsuskomisjoni moodustamine eestikeelsele õppele ülemineku raames arvamuse kujundamiseks taotluste kohta anda luba osaliselt muus keeles toimuvaks õppeks või õppe- ja kasvatustegevuseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 12.03.2024, 1

Valitsuskomisjoni moodustamine eestikeelsele õppele ülemineku raames arvamuse kujundamiseks taotluste kohta anda luba osaliselt muus keeles toimuvaks õppeks või õppe- ja kasvatustegevuseks

Vastu võetud 11.03.2024 nr 65

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 alusel ning kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10015 lõigetega 2 ja 3 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 361 lõigetega 1 ja 2:

1. Moodustada valitsuskomisjon eestikeelsele õppele ülemineku raames arvamuse kujundamiseks valla- või linnavolikogu esitatud taotluste kohta anda üheks õppeaastaks luba:
  1) osaliselt muus keeles toimuvaks õppeks klassi puhul, mille õppekeel peab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt olema eesti keel;
  2) osaliselt muus keeles toimuvaks õppe- ja kasvatustegevuseks koolieelse lasteasutuse või selle rühma puhul, mille õppekeel peab koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt olema eesti keel, järgmises koosseisus (edaspidi komisjon):
   Esimees:
haridus- ja teadusminister
   Liikmed:
Eesti keelenõukogu esindaja
Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht
Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku valdkonna ekspert
Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele valdkonna ekspert
Tartu Ülikooli kaasava hariduse valdkonna ekspert

2. Komisjoni ülesanded on:
  1) kujundada arvamus valla- või linnavolikogu esitatud taotluse kohta anda üheks õppeaastaks luba osaliselt muus keeles toimuvaks õppeks klassi puhul, mille õppekeel peab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt olema eesti keel;
  2) kujundada arvamus valla- või linnavolikogu esitatud taotluse kohta anda üheks õppeaastaks luba osaliselt muus keeles toimuvaks õppe- ja kasvatustegevuseks koolieelse lasteasutuse või selle rühma puhul, mille õppekeel peab koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt olema eesti keel;
  3) esitada kujundatud arvamus Vabariigi Valitsusele otsuse tegemiseks;
  4) teha Vabariigi Valitsusele ettepanek õppes või õppe- ja kasvatustegevuses kasutatava muu keele osakaalu kohta kogu õppe või õppe- ja kasvatustegevuse mahus kõnealusel õppeaastal.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus kaasata küsimuste lahendamisse riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid.

4. Haridus- ja Teadusministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

5. Komisjoni esimehel esitada Vabariigi Valitsusele üks kord aastas hiljemalt 1. septembriks ülevaade taotluste esitamise ja erandite tegemise kohta.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json