Teksti suurus:

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.09.2019
Avaldamismärge:RT III, 12.07.2019, 4

Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamine

Vastu võetud 20.06.2019 nr 158
RT III, 26.06.2019, 3
jõustumine 20.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.07.2019RT III, 12.07.2019, 211.07.2019

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada ülemaailmse eestluse koostöökomisjon (edaspidi komisjon) järgmises koosseisus:
[RT III, 12.07.2019, 2 - jõust. 11.07.2019]
   Esimees:
rahvastikuminister
   Liikmed:
haridus- ja teadusminister
kultuuriminister
sotsiaalminister
väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
välisminister
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja
Integratsiooni Sihtasutuse esindaja
rahvuskaaslaste programmi nõukogu kaks esindajat
Sirje Kiin – Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides juhatuse liige, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige
Marcus Kolga – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas president
Reet Marten Sehr – Eestlaste Kesknõukogu Kanadas asepresident, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige
Leelo Pukk – Rootsi Eestlaste Liidu presiidiumi esimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu juhatuse liige
Aho Rebas – Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu abiesimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindaja rahvuskaaslaste programmi nõukogus
Aavo Reinfeldt – Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimees, Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esinduskogu liige
Marju Rink-Abel – Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esimees, Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu abiesimees

2. Komisjoni ülesanded on:
  1) analüüsida rahvuskaaslaste poliitikat ning koordineerida rahvuskaaslaste poliitika aluste väljatöötamist;
  2) osaleda Globaalse Eesti programmi väljatöötamises ja rakendamises;
  3) esitada ettepanekuid rahvuskaaslaste poliitika kujundamiseks;
  4) täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

3. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) kaasata rahvuskaaslaste poliitika väljatöötamisse teiste riigiasutuste ja ametkondade spetsialiste ja eksperte, valdkonna asjatundjaid ning teisi isikuid;
  2) algatada analüüside koostamist ja esitada järelepärimisi;
  3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid.

4. Siseministeeriumil tagada komisjoni teenindamine.

/otsingu_soovitused.json