Teksti suurus:

Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine Riigikogu valimisteks

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2022
Avaldamismärge:RT III, 12.10.2022, 1

Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine Riigikogu valimisteks

Vastu võetud 10.10.2022 nr 47

Otsus on vastu võetud Riigikogu valimise seaduse § 37 lõike 1 alusel.

1. Kehtestada Riigikogu valimisteks hääletamissedeli vorm järgmiselt (vormi näidis lisatud):
   1.1. hääletamissedel on trükitud paberile, mille mõõtmed on 148×105 mm;
   1.2. kokkumurtud hääletamissedelil on neli lehekülge;
   1.3. hääletamissedeli esimene lehekülg on tühi;
   1.4. hääletamissedeli teise lehekülje ülaosas on tekst „RIIGIKOGU VALIMINE“ ja alaosas tekst valimispäeva kuupäevaga;
   1.5. hääletamissedeli kolmanda lehekülje ülaosas on tekst „HÄÄLETAN KANDIDAADI NR POOLT“ ja sõnade „NR“ ning „POOLT“ vahel on ristkülik, kuhu kirjutatakse kandidaadi registreerimisnumber;
   1.6. hääletamissedeli kolmanda lehekülje kesk- ja alaosas on kolme sammuva otsavaatava lõvi kujutis;
   1.7. hääletamissedeli neljas lehekülg on tühi.

2. Hääletamissedelil kasutatavad värvid ja turvaelemendid kinnitab Vabariigi Valimiskomisjon eraldi otsusega kõikideks Riigikogu valimisteks.

3. Kehtestada Riigikogu valimisteks elektroonilise hääle vorm järgmiselt (skeem lisatud).
   3.1. Elektrooniliselt allkirjastatud elektrooniline hääl on ASiC-E LT vormingus fail, mille nimi on teksti kujul e-hääletamise aeg (ajatempel). Faili laiend on .asice. Faili sees asub punktis 3.2 nimetatud salastatud (krüpteeritud) elektrooniline hääl ja valija elektrooniline allkiri;
   3.2. Salastatud (krüpteeritud) elektrooniline hääl on andmefail, mille nimi algab valimiste identifikaatoriga ja lõpeb tekstiga „question-NR“. Faili laiend on .ballot. Faili sees on krüpteeritud kujul punktis 3.3 nimetatud andmeelemendid.
   3.3. Avatud (dekrüpteeritud) elektrooniline hääl on e-häälte töötlemisrakenduse arvuti mälus olev andmehulk, mis koosneb neljast andmeelemendist ja neid eraldavatest märgenditest. Andmeelementide ja märgendite järjekord on:
      3.3.1. haldusüksuse EHAK kood ja märgend ASCII kuueteistkümnendkood 2E;
      3.3.2. kandidaadi registreerimisnumber ja märgend ASCII kuueteistkümnendkood 1F;
      3.3.3. erakonna nimi või määratlus üksikkandidaadid ja märgend ASCII kuueteistkümnendkood 1F;
      3.3.4. kandidaadi ees- ja perekonnanimi.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valimiskomisjoni 08.10.2018 otsus nr 57 „Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine Riigikogu valimisteks“.

5. Otsus jõustub allakirjutamisel.

Oliver Kask
esimees

Lisa Hääletamissedeli vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json