Teksti suurus:

Hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud põhikoolide õppehoonete aastate 2014–2020 investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 12.11.2019, 1

Hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud põhikoolide õppehoonete aastate 2014–2020 investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 07.11.2019 nr 261

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel kinnitada hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud põhikoolide õppehoonete aastate 2014–2020 investeeringute kava (lisatud).


Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Jüri Ratas
Peaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud põhikoolide õppehoonete aastate 2014–2020 investeeringute kava

/otsingu_soovitused.json