Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 12.11.2019, 2

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 07.11.2019 nr 262

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 2 anda Kaitseministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad järgmised kinnistud Kaitseliidule tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Harju maakonnas Tallinnas Kivimäe tn 30 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 4347350, katastritunnus 78401:101:1706, pindala 20 263 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV65233);
2) Harju maakonnas Tallinnas Toompea tn 8b asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 11968550, katastritunnus 78401:101:3574, pindala 76 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa, rvok KV78736);
3) Järva maakonnas Paide linnas Ringtee 3a asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 11329150, katastritunnus 56701:001:0047, pindala 24 872 m2, sihtotstarve elamumaa, rvok KV78647);
4) Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuressaare linnas asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 13593250, Põhja tn 42 katastriüksus 71401:001:0827, pindala 5008 m2, Põhja tn 42a katastriüksus 71401:001:0828, pindala 4998 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%, rvok KV81652).

Jüri Ratas
Peaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json