Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 12.11.2019, 4

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 07.11.2019 nr 264

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Saue vallas asuvad järgmised kinnistud Saue vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Tuula külas asuv Vana-Tuula tee L19 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14512950, katastritunnus 72601:001:0602, sihtotstarve üldkasutatav maa 75%, veekogude maa 25%, pindala 757 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV82758);
2) Tuula külas asuv Vana-Tuula tee L17 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14388250, katastritunnus 72601:001:0600, sihtotstarve üldkasutatav maa 80%, veekogude maa 20%, pindala 890 m2, rvok KV82669);
3) Tuula külas asuv Vana-Tuula tee L13 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14390250, katastritunnus 72601:001:0611, sihtotstarve üldkasutatav maa 80%, veekogude maa 20%, pindala 1335 m2, rvok KV82671);
4) Tuula külas asuv Vana-Tuula tee L9 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14364450, katastritunnus 72601:001:0606, sihtotstarve üldkasutatav maa 85%, veekogude maa 15%, pindala 1725 m2, rvok KV82672);
5) Tuula külas asuv Vana-Tuula tee L11 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14390650, katastritunnus 72601:001:0604, sihtotstarve üldkasutatav maa 70%, veekogude maa 30%, pindala 2744 m2, rvok KV82668);
6) Jõgisoo külas asuv Vahetee L3 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14450550, katastritunnus 72601:001:0609, sihtotstarve transpordimaa, pindala 783 m2, rvok KV82707).

Jüri Ratas
Peaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json