Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 12.11.2022, 2

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 10.11.2022 nr 314

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja lõike 10 punktiga 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1:

1. Anda Haridus- ja Teadusministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Võru maakonnas Antsla vallas Urvaste külas asuvad järgmised kinnistud Antsla vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:
  1) Puurkaevu kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 20337550, katastritunnus 14201:001:0762, pindala 577 m², sihtotstarve tootmismaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV90998);
  2) Tiigi kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2740241, katastritunnus 84301:002:0974, pindala 10 384 m², sihtotstarve jäätmehoidla maa, rvok KV2374);
  3) Urvaste kergliiklustee kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 20337450, katastritunnus 14201:001:0763, pindala 438 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV90997).

2. Punkti 1 alapunktides 1 ja 2 nimetatud vara võõrandamislepingu sõlmimisel on Haridus- ja Teadusministeeriumil õigus loobuda riigivaraseaduse § 33 lõikes 3 nimetatud hüvitise nõudest.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json