Teksti suurus:

Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 48, 940

Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.06.1996

  Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. juuni 1996. a otsusega nr 742

Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seaduses (RT I 1994, 23, 386) tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad «Eesti Arhiiviamet» asendatakse § 2 lõikes 4, § 4 lõikes 2, § 5 lõikes 2, §-s 7, § 10 lõigetes 2 ja 4 sõnaga «Riigikantselei» vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 1 jäetakse välja sõnad «ja Eesti Arhiiviameti peadirektorile»;

3) sõnad «Eesti Arhiiviameti peadirektor» asendatakse § 8 lõikes 2 ja §-s 12 sõnaga «riigisekretär» vastavas käändes;

4) paragrahvi 8 lõikes 3 lisatakse pärast sõnu «Eesti Arhiiviametile» sõnad «või Riigikantseleile».

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json