Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 13.02.2018, 4

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 08.02.2018 nr 27

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 40 000 euro suurused riigi teaduspreemiad Mall Hiiemäele ja Agu Laisale.

2. Määrata olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest antav 50 000 euro suurune teaduspreemia Ahto Buldasele teadus- ja arendustöö „E-ühiskonna alustehnoloogiad“ eest.

3. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
  1) Ülle Kottale – täppisteaduste alal tööde tsükli „Algebralised meetodid matemaatilises juhtimisteoorias“ eest;
  2) Tanel Tensonile (kollektiivi juht), Vasili Hauryliukile, Arvi Jõersile, Niilo Kaldalule, Karin Kogermannile, Ülo Maivälile ja Marta Putrinšile – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Antibiootikumide toime ja resistentsuse mehhanismid“ eest;
  3) Jarek Kurnitskile – tehnikateaduste alal tööde tsükli „Liginullenergiahoonete süsteemipiirid ja tehnilised lahendused“ eest;
  4) Joel Starkopfile ja Annika Reintam Blaserile – arstiteaduse alal teadus-arendustöö „Kõhuõõnesisese rõhu tõus ja seedetrakti puudulikkus intensiivravi haigetel“ eest;
  5) Ülo Niinemetsale – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Taimede fotosünteesi kohanemise ja kohastumise mehhanismid: lehestikugradientidest globaalsete mustriteni“ eest;
  6) Rein Drenkhanile – põllumajandusteaduste alal teadustöö „Invasiivsete dendropatogeenide varajane tuvastamine ja levikuanalüüs“ eest;
  7) Ringa Raudlale – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Riigi rahanduse arengud ja väljakutsed kriiside ajal ja nende järgselt Eestis ning Euroopas“ eest;
  8) Martin Ehalale – humanitaarteaduste alal uurimistöö „Identiteedi märgiteooria välja töötamine Eesti keelekeskkonna uuringute põhjal“ eest.

4. Kollektiivse töö puhul maksta kollektiivi juhile 50% preemiast, 50% jagada ülejäänud kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

5. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta eelarves „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmis“ teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json