Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 13.02.2021, 4

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 11.02.2021 nr 69

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 40 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (elutööpreemiad) Toomas-Andres Sullingule ja Jüri Talvetile.

2. Määrata eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (aastapreemiad) järgmiselt:
  1) Gert Hütsile, Martti Raidalile ja Hardi Veermäele – täppisteaduste alal tööde tsükli „Mustadest aukudest koosnev tumeaine“ eest;
  2) Enn Lustile ja Alar Jänesele – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Operando meetodite arendamine ja rakendamine poorsete Na-ioon patareide elektroodide ning muude poorsete materjalide ja ühikrakkude süvauuringuteks“ eest;
  3) Maarja Grossbergile ja Jüri Krustokile – tehnikateaduste alal tööde tsükli „Uute 2D ja 3D mitmikpooljuhtide optiline spektroskoopia“ eest;
  4) Eero Vasarale (kollektiivi juht), Mario Plaasile, Mari-Anne Philipsile ja Liina Haringule – arstiteaduse alal teadustöö „Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel“ eest;
  5) Jonne Kottale – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Mereelustik kliimamuutuste tõmbetuultes“ eest;
  6) Merike Sisaskile – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid“ eest;
  7) Epp Annusele – humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest.

3. Kollektiivsete tööde puhul täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia ning tehnikateaduste alal jagada preemia kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

4. Kollektiivse töö puhul arstiteaduse valdkonnas maksta 50% kollektiivi juhile ja 50% jagada ülejäänud liikmete vahel.

5. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021. aasta eelarves teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmis teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json