Teksti suurus:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 13.02.2021, 7

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja teenistusest vabastamine

Vastu võetud 11.02.2021 nr 72

Lennundusseaduse § 48 lõike 2 ning avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 ja § 87 lõike 1 alusel:

1. Vabastada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja Jens Haug (isikukood 36612040271) teenistusest 12. veebruaril 2021. a tema enda algatusel.

2. Majandus- ja taristuministril määrata Jens Haugi teenistussuhte lõppemise tõttu kindlaks temale makstav hüvitis, sealhulgas kasutamata puhkusepäevade eest, kui vabastamisega kaasneb hüvitise maksmine.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json