Teksti suurus:

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2021
Avaldamismärge:RT III, 13.03.2012, 2

Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine

Vastu võetud 08.03.2012 nr 116

Veeseaduse § 7 lõigete 2 ja 21 alusel:

1. Kinnitada „Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri“ (lisatud).1

2. Korraldus jõustub 30. märtsil 2012. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas ja üleriigilise levikuga ajalehes avaldamise päevast arvates.


1 Korralduse põhjendused on esitatud seletuskirjas, mis on kättesaadav veebilehel http://www.envir.ee/1630 ja Keskkonnaministeeriumis.

Keit Pentus
Keskkonnaminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json