Teksti suurus:

Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 13.05.2016, 2

Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks

Vastu võetud 10.05.2016

Riigikontrolli seaduse § 5 alusel Riigikogu otsustab:

1. Nimetada Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevust kontrollima Grant Thornton Baltic OÜ.

2. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees