Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2020. a korralduse nr 158 „Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 13.05.2020, 3

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2020. a korralduse nr 158 „Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine“ muutmine

Vastu võetud 13.05.2020 nr 159

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 8. mai 2020. a korralduse nr 158 „Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu“ muutmine“ punkti 1 alapunktiga 2 korraldusse lisatud punkti 56 ja sõnastada see järgmiselt:
56. Lisaks korralduse punktides 2–54 sätestatule on lubatud Soome Vabariigist Eesti Vabariiki sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri isikul, kellel on Soome Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soome Vabariigis ja kellel ei esine haigusnähte, kui:
1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;
2) isik õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;
3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.“.

2. Korraldus jõustub 14. mail 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json