Teksti suurus:

Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 13.05.2020, 5

Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu

Vastu võetud 15.03.2020 nr 78
RT III, 15.03.2020, 1
jõustumine 17.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2020RT III, 26.03.2020, 326.03.2020
08.05.2020RT III, 08.05.2020, 1914.05.2020, osaliselt 15.05.2020; osaliselt muudetud [RT III, 13.05.2020, 3]
13.05.2020RT III, 13.05.2020, 314.05.2020

Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas, viiruse Eesti-sisese leviku tuvastamisega ja laienemise suure tõenäosusega ja sellest tingitud massilise nakatumise ohuga ajutiselt piirata Eestisse sisenemise eesmärgil välispiiri ületamist ja sisepiiril piirikontrolli ajutise taaskehtestamise korral sisepiiri ületamist.

2. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

3. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötaja või tema perekonnaliige või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuv välismaalane.

4. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ning kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega.
[RT III, 26.03.2020, 3 - jõust. 26.03.2020]

5. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes osutab tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid.

51. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik.
[RT III, 26.03.2020, 3 - jõust. 26.03.2020]

52. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ning kes teenindab reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega.
[RT III, 26.03.2020, 3 - jõust. 26.03.2020]

53. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega.
[RT III, 26.03.2020, 3 - jõust. 26.03.2020]

54. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks.
[RT III, 26.03.2020, 3 - jõust. 26.03.2020]

55. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte ja kellel on Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis.
[RT III, 08.05.2020, 19 - jõust. 15.05.2020]

56. Lisaks korralduse punktides 2–54 sätestatule on lubatud Soome Vabariigist Eesti Vabariiki sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri isikul, kellel on Soome Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soome Vabariigis ja kellel ei esine haigusnähte, kui:
  1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;
  2) isik õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;
  3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.
[RT III, 13.05.2020, 3 - jõust. 14.05.2020]

6. Erandina võib Politsei- ja Piirivalveamet lubada riigipiiri ületada Eestisse sisenemise eesmärgil välismaalasel:
  1) kellel ei esine haigusnähte ning kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik;
  2) kellel ei esine haigusnähte ning kelle riiki lubamine on põhjendatud eritaotluse alusel.

7. Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada välismaalasel Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks tingimusel, et tal ei esine haigusnähte.

8. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

9. Korraldus jõustub 17. märtsil 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json