Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 13.09.2022, 2

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 08.09.2022 nr 243

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Kose vallas Kose alevikus asuvad Väljaku kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 21134050, katastritunnus 33801:001:1654, pindala 33 244 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV109889) ja Nerrila juurdelõike kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 21134150, katastritunnus 33801:001:1655, pindala 2709 m2, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV109890) Kose vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json