Teksti suurus:

Rohepoliitika juhtkomisjoni moodustamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2022
Avaldamismärge:RT III, 13.09.2022, 4

Rohepoliitika juhtkomisjoni moodustamine

Vastu võetud 09.07.2021 nr 250
RT III, 10.07.2021, 2
jõustumine 09.07.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.09.2022RT III, 13.09.2022, 308.09.2022

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada rohepoliitika juhtkomisjon (edaspidi komisjon).

2. Nimetada komisjoni esimeheks peaminister ning liikmeteks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, keskkonnaminister, maaeluminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, riigihalduse minister ning siseminister.
[RT III, 13.09.2022, 3 - jõust. 08.09.2022]

3. Komisjoni ülesanded on:
  1) kujundada Vabariigi Valitsuse pädevuses olevates küsimustes rohepöördega seotud poliitilisi seisukohti;
  2) leida valdkondadeülesed lahendused rohepöörde elluviimiseks Eestis;
  3) kiita heaks tegevuskava rohepöörde elluviimiseks ja hinnata selle elluviimise tulemusi;
  4) hinnata rohepöörde elluviimiseks vajalikke tegevusi ja teha ettepanekud nende rahastamiseks;
  5) koordineerida täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust rohepöörde elluviimisel;
  6) täita muid Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt dokumente ja teavet;
  2) algatada analüüside koostamist ja esitada järelepärimisi;
  3) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid;
  4) moodustada eksperdikogusid rohepöörde elluviimiseks vajalike ettepanekute väljatöötamiseks.

5. Komisjoni töö korraldamise ja tegevuse finantseerimise tagab Riigikantselei. Komisjoni sekretär on Riigikantselei strateegiadirektor. Komisjoni sekretär osaleb komisjoni istungil sõnaõigusega.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json