Teksti suurus:

Tamsalu vallale (alevile) linna staatuse andmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 76, 1346

Tamsalu vallale (alevile) linna staatuse andmine

Vastu võetud 22.10.1996 nr 255

Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808) paragrahvi 3 lõikele 1 ja paragrahvi 71 lõikele 6 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Anda Tamsalu vallale (alevile) linna staatus.

2. Teha Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 (RT I 1995, 40, 567; 53, 855; 1996, 55, 997) kinnitatud «Eesti territooriumi haldusüksuste nimistus» Lääne-Viru maakonna valdade ja linnade osas järgmised muudatused:
1) jätta valdade loetelust välja sõnad «Tamsalu (alev)»;
2) täiendada linnade loetelu pärast sõna «Rakvere» sõnaga «Tamsalu».

Peaminister Tiit VÄHI

Siseminister Märt RASK

Riigisekretär Uno VEERING

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json