Teksti suurus:

Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.01.2020, 3

Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale nimetamine

Vastu võetud 09.01.2020 nr 4

Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõigete 1 ja 2 alusel ning kuulanud ära tippjuhtide valikukomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Tiina Saron (isikukood 45906250335) Maaeluministeeriumi kantsleri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 9. jaanuarist 2020. a kuni 8. jaanuarini 2025. a.

2. Tiina Saroni põhipalk on 90 protsenti ministrile makstavast ametipalgast.

3. Maaeluministeeriumi kantsleri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning Maaeluministeeriumi pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud ministeeriumi kantsleri pädevus.

4. Maaeluministeeriumi kantsleri ametikoha asukoht on Tallinn.

5. Maaeluministeeriumi kantsleri ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine ja distsiplinaarkaristuse määramine.

6. Tiina Saroni teenistusstaaž 8. jaanuari 2020. a seisuga on 9 aastat 2 kuud ja 4 päeva.


Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json