Teksti suurus:

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee liikmete nimetamine ja tasu määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.01.2020, 7

Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee liikmete nimetamine ja tasu määramine

Vastu võetud 09.01.2020 nr 11

Riigivaraseaduse § 801 lõigete 9 ja 11 alusel:

1. Nimetada alates 27. jaanuarist 2020. a kolmeks aastaks riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee (edaspidi nimetamiskomitee) liikmeteks järgmised tunnustatud ettevõtlus- ja juhtimiseksperdid:
  1) Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar;
  2) rahandusministri ettepanekul Argo Luude;
  3) majandus- ja taristuministri ettepanekul Kaido Padar;
  4) justiitsministri ettepanekul Reet Roos.

2. Määrata nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu järgmiselt:
  1) nimetamiskomitee esimehele – 300 eurot koosoleku eest;
  2) nimetamiskomitee liikmele – 200 eurot koosoleku eest;
  3) nimetamiskomitee esimehele makstava tasu ülempiiriks on 750 eurot kalendrikuus;
  4) nimetamiskomitee liikmele makstava tasu ülempiiriks on 500 eurot kalendrikuus;
  5) riigivaraseaduse § 801 lõike 6 kohaselt ametikohast tulenevatele nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu ei maksta.

3. Hüvitada punktis 1 nimetatud nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemiseks kantud põhjendatud kulud.

4. Nimetamiskomitee töö eest vastutab rahandusminister. Rahandusministeerium tagab nimetamiskomitee teenindamise ja finantseerimise.

5. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a korraldus nr 16 „Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee moodustamine“.

6. Korraldus jõustub 27. jaanuaril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json