Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.01.2022, 1

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 13.01.2022 nr 5

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Tallinnas Suur-Ameerika tn 14a asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18323801, katastritunnus 78401:107:0009, sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 1208 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12325) Tallinna linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json