Teksti suurus:

Siseministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.01.2022, 2

Siseministeeriumi kantsleri teenistusest vabastamine

Vastu võetud 13.01.2022 nr 6

Vabariigi Valitsuse seaduse § 55 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 87 lõike 1 alusel vabastada Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna (isikukood 37910290220) teenistusest 14. jaanuaril 2022. a tema enda algatusel.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json