Teksti suurus:

ˮKultuuripoliitika põhialused aastani 2020ˮ heakskiitmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.02.2014, 2

ˮKultuuripoliitika põhialused aastani 2020ˮ heakskiitmine

Vastu võetud 12.02.2014

Riigikogu otsustab:

1. Kiita heaks juurdelisatud ˮKultuuripoliitika põhialused aastani 2020”.

2. Vabariigi Valitsus esitab Riigikogule ettekande kultuuripoliitika põhialuste elluviimise kohta alates 2015. aastast igal aastal Riigikogu täiskogu kevadistungjärgu jooksul.

3. Tunnistada kehtetuks Riigikogu 1998. aasta 16. septembri otsus ˮEesti riigi kultuuripoliitika põhialuste heakskiitmineˮ.

4. Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamisel.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

Lisa Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020