Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.02.2017, 5

Riigi teaduspreemiate määramine

06.02.2018 14:15
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas „Riigi“ Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Vastu võetud 10.02.2017 nr 44

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 40 000 euro suurused riigi teaduspreemiad Enn Tõugule ja Gennadi Vainikkole.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
  1) Elmo Tempelile – täppisteaduste alal tööde tsükli „Galaktilised filamendid kosmilises võrgustikus“ eest;
  2) Mait Metspalule, Toomas Kivisillale, Luca Paganile, Monika Karminile, Lauri Saagile ja Richard Villemsile – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli „Inimkonna geneetilise varieeruvuse olemus ja kujunemine“ eest;
  3) Marlon Gerardo Dumas Menjivarile – tehnikateaduste alal uurimistöö „Äriprotsesside andmekaeve teooria“ eest;
  4) Tambet Teesalule – arstiteaduse alal teadus-arendustöö „Kullerpeptiidide väljatöötamine sihtmärgistatud vähiraviks“ eest;
  5) Olev Vinnile – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Fanerosoikumi selgrootute paleoökoloogia ja biomineralisatsioon“ eest;
  6) Kalev Jõgistele (kollektiivi juht), Marek Metslaidile ja Kajar Kösterile – põllumajandusteaduste alal teadustöö „Häiringurežiimi ja ainevoogude tähtsus boreaalse ja hemiboreaalse vööndi metsade majandamisel“ eest;
  7) Lauri Mälksoole – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Venemaa käsitused rahvusvahelisest õigusest ja inimõigustest“ eest;
  8) Heiki Valgule – humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Eesti hilismuinasaja ja ajaloolise aja maa-arheoloogia: ühiskond ja kultuur“ eest.

3. Kollektiivse töö puhul maksta kollektiivi juhile 50% preemiast, 50% jagada ülejäänud kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

4. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta eelarves „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmis“ teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json