Teksti suurus:

„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetme „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.03.2011, 1

„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu“ meetme „Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamine“ alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine“ investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 10.03.2011 nr 119

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 19 lõike 2 alusel kinnitada riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamise investeeringute kava (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json