Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478 „Kohanimenõukogu moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.05.2013
Avaldamismärge:RT III, 14.05.2013, 2

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478 „Kohanimenõukogu moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 09.05.2013 nr 220

Kohanimeseaduse § 20 alusel teha Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478 „Kohanimenõukogu moodustamine“ punktis 2 järgmised muudatused:

1) arvata kohanimenõukogu koosseisust välja Aule Kikas, Ants Kraut ja Valdek Pall;
2) nimetada kohanimenõukogu liikmeteks Ulla Kadakas, Marja Kallasmaa ja Tõnis Rüütel.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär