Teksti suurus:

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2018
Avaldamismärge:RT III, 14.06.2018, 1

Riigikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 13.06.2018 nr 123

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 8 lõike 2 punktist 3, §-st 11, § 13 lõikest 1 ja § 32 lõikest 4 Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Eerik-Niiles Krossi tagasiastumisega asub 2018. aasta 14. juunil Riigikogu liikmeks Rait Maruste.

2. Maksta Riigikogu liikmele Eerik-Niiles Krossile Riigikogu liikme volituste lõppemise hüvitist Riigikogu liikme kolme kuu ametipalga ulatuses.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees