Teksti suurus:

Kaitseliidu ülema ametikohalt vabastamine ning ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.06.2019, 7

Kaitseliidu ülema ametikohalt vabastamine ning ametikohale nimetamine

Vastu võetud 13.06.2019 nr 146

Kaitseliidu seaduse § 11 lõike 2 alusel ning kuulanud ära vanematekogu arvamuse:

1. Vabastada kindralmajor Meelis Kiili Kaitseliidu ülema ametikohalt 18. juulil 2019. a seoses Kaitseväe juhataja ettepanekuga nimetada kindralmajor Meelis Kiili teenistuse huvides teisele sõjaväelise auastmega ametikohale.

2. Nimetada kolonel Riho Ühtegi (isikukood 36402152769) Kaitseliidu ülemaks alates 19. juulist 2019. a.

3. Kaitseliidu ülema palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

4. Kaitseliidu ülema avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktist 4 (alaliselt riigi sõjaline kaitsmine ja valmistumine selleks).

5. Kaitseliidu ülema ametikoha asukoht on Tallinn ning paikkond on Eesti.

6. Riho Ühtegi avaliku teenistuse staaž 18. juuli 2019. a seisuga on 27 aastat 6 kuud ja 22 päeva.


Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json