Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2011. a korralduse nr 568 „„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava kinnitamine aastateks 2012–2013“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.08.2012
Avaldamismärge:RT III, 14.08.2012, 4

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2011. a korralduse nr 568 „„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava kinnitamine aastateks 2012–2013“ muutmine

Vastu võetud 09.08.2012 nr 352

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 19 lõike 2 alusel kehtestada Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2011. a korralduse nr 568 „„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava kinnitamine aastateks 2012–2013“ lisa uues sõnastuses (lisatud).

Andrus Ansip
Peaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine“ investeeringute kava aastateks 2012–2013

/otsingu_soovitused.json