Teksti suurus:

Vabatahtliku keskse hankija määramine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.10.2017, 7

Vabatahtliku keskse hankija määramine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes

Vastu võetud 12.10.2017 nr 281

Riigihangete seaduse § 42 lõike 2 alusel:

1. Nimetada Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi RIK), Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi SMIT) ja Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi RMIT) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna vabatahtlikeks keskseteks hankijateks.

2. RIK, SMIT ja RMIT korraldavad keskse hankijana riigihankeid hankija ja RIK, SMIT või RMIT vahel sõlmitud kokkuleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel. Ministeerium võib sõlmida kokkuleppe oma valitsemisalas oleva asutuse nimel.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json