Teksti suurus:

Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 14.10.2017, 8

Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks

Vastu võetud 12.10.2017 nr 282

Riigihangete seaduse § 42 lõike 2 alusel:

1. Nimetada Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) vabatahtlikuks keskseks hankijaks valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste (edaspidi asutus) riigihangetes.

2. RTK korraldab keskse hankijana asutuse riigihankeid asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel. Ministeerium võib sõlmida kokkuleppe oma valitsemisalas oleva asutuse nimel.

3. RTK ei korralda keskseid riigihankeid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ega riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi keskse hankija.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2016. a korraldus nr 224 „Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks“.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json