Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduse nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 14.10.2017, 9

Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduse nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 12.10.2017 nr 283

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 alusel teha Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduses nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 2 järgmiselt:
2. Nimetada komisjoni liikmeteks:
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja
Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni esindaja
Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindaja
Eesti Linnade Liidu esindaja
Eesti Looduskaitse Seltsi esindaja
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja
Eesti Metsaseltsi esindaja
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja
Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindaja
Eesti Rooma Klubi esindaja
Eesti Teaduste Akadeemia esindaja
Eesti Tervisedenduse Ühingu esindaja
Lastekaitse Liidu esindaja
Mittetulundusühingu Arengukoostöö Ümarlaud esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Haridusfoorum esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Kultuuri Koda esindaja
Mittetulundusühingu Eesti Taastuvenergia Koda esindaja
Mittetulundusühingu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik esindaja
Mittetulundusühingu Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum esindaja
Rektorite Nõukogu esindaja
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu esindaja“;


2) sõnastada punkt 4 järgmiselt:
4. Komisjoni ülesanded on:
1) jälgida ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide ja Eesti säästva arengu riikliku strateegia elluviimist;
2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
3) esitada Vabariigi Valitsusele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ettepanekuid ja anda arvamusi pikaajalise säästva arengu küsimustes;
4) osaleda ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide elluviimises.“;


3) tunnistada punktid 5 ja 6 kehtetuks.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json