Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2023. a korralduse nr 16 „2023. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2023
Avaldamismärge:RT III, 14.11.2023, 1

Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2023. a korralduse nr 16 „2023. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 10.11.2023 nr 273

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punkti 3 alusel teha Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2023. a korralduses nr 16 „2023. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada korralduse preambul järgmiselt:
„Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punkti 3 alusel:“;

2) sõnastada punkt 1 järgmiselt:
1. Kinnitada:
   1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2023. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus kinnisasjadesse vastavalt lisale 1;
   2) muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõike 2 punktile 3 vastavalt lisale 2.“;

3) lugeda lisa lisaks 1 ja kehtestada see uues sõnastuses (lisatud);

4) täiendada korraldust lisaga 2 „Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõike 2 punktile 3“ (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2023. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus kinnisasjadesse

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 56 lõike 2 punktile 3

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json