Teksti suurus:

Vabariigi Valimiskomisjoni 21. detsembri 2010 otsuse nr 56 “Vabariigi Valimiskomisjoni 2011. aasta kulude eelarve kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2011
Avaldamismärge:RT III, 14.12.2011, 4

Vabariigi Valimiskomisjoni 21. detsembri 2010 otsuse nr 56 “Vabariigi Valimiskomisjoni 2011. aasta kulude eelarve kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 09.12.2011 nr 73

Lähtudes riigieelarve seaduse § 6 lõikest 3 ja 2011. aasta riigieelarve seaduse §-st 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Muuta Vabariigi Valimiskomisjoni 21 detsembri 2010 otsust nr 56 “Vabariigi Valimiskomisjoni 2011. aasta kulude eelarve kinnitamine” ja kinnitada 2011. aasta kulude eelarve järgmiselt (eurodes):

Vabariigi Valimiskomisjon
   sh

2 177 982

Art 156 Tarkvara soetamine      

63 912

Art 4500.0 Eraldised

1 676 383

Art 5 Tegevuskulud
   sh

437 687

Art 50 Personalikulud

151 109

Art 55 Majandamiskulud

286 578

 

Heiki Sibul
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json