Teksti suurus:

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 86, 1539

Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.11.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 5. detsembri 1996. a.
otsusega nr. 43

I. Riiklike elatusrahade seaduses (RT 1993, 15, 256; RT I 1993, 35, 542; 74, 1055; 1994, 23, 384; 24, 397; 51, 855; 72, 1261; 1995, 14, 168; 61, 1027; 68, 1139; 95, 1631; 1996, 22, 437; 45, 849) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 7. Vanaduspensioni arvutamise aluseks on rahvapensioni määr, millele liidetakse igale pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa rahvapensioni määrast olenevalt staažist järgmiselt:

15-19 aastat - 3,2 protsenti rahvapensioni määrast;

20-24 aastat - 3,3 protsenti rahvapensioni määrast;

25-29 aastat - 3,4 protsenti rahvapensioni määrast;

30-34 aastat - 3,7 protsenti rahvapensioni määrast;

35-39 aastat - 3,8 protsenti rahvapensioni määrast;

40 ja enam aastat - 4,0 protsenti rahvapensioni määrast.".

§ 2. Paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 10. Invaliidsuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

I grupi invaliidile - 200 protsenti rahvapensioni määrast;

II grupi invaliidile - 170 protsenti rahvapensioni määrast;

III grupi invaliidile - 135 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile - 140 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile,
kellel on samaaegselt õigus toitjakaotuspensionile - 210 protsenti rahvapensioni määrast;

lapsinvaliidile-orvule, samuti alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) lapseeast invaliidile-orvule - 255 protsenti rahvapensioni määrast.".

§ 3. Paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 19. Toitjakaotuspension arvutatakse järgmistes suurustes:

täisealisele - 150 protsenti rahvapensioni määrast;

alla 18-aastasele (alla 24-aastasele päevases õppevormis õppivale) orvule - 170 protsenti rahvapensioni määrast;

alaealisele - 140 protsenti rahvapensioni määrast.".

§ 4. Paragrahvis 211 asendatakse arv "120" arvuga "135".

II. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437) tehakse järgmised muudatused:

§ 5. Paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse arvud "3,6" ja "4,2" vastavalt arvudega "4,2" ja "4,8".

§ 6. Paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse arv "3,4" arvuga "4,0".

III. § 7. Väljateenitud aastate pensionide seaduse (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398; 51, 856; 83, 1450; 1995, 61, 1027; 95, 1631; 1996, 22, 437) § 3 lõikes 1 asendatakse arv "2,8" arvuga "3,4".

IV. § 8. Käesolevas seaduses sätestatud muudatusi rakendatakse alates 1997. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json