Teksti suurus:

Maamaksuseaduse paragrahv 5 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 89, 1589

Maamaksuseaduse paragrahv 5 muutmise seadus

Vastu võetud 09.12.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. detsembri 1996. a.
otsusega nr. 52

§ 1. Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797) §-s 5 tehakse järgmised muudatused:

1) sõnad "määr on 0,8-1,2" asendatakse sõnadega "määr on 0,5-2,0";

2) paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

"(2) Maamaksumäär kehtestatakse ühtsena omavalitsusüksuse kogu maksustatava maa kohta, välja arvatud käesoleva seaduse § 11 1. lõikes nimetatud maa, millele kehtestatakse eraldi ühtne maksumäär.".

§ 2. Käesolev seadus jõustub 1997. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json