Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 55 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1996, 89, 1591

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 55 muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.1996

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 19. detsembri 1996. a.
otsusega nr. 54

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475; 1995, 16, 228; 17, 237; 23, 334; 26-28, 355; 59, 1006; 97, 1664; 1996, 36, 738; 37, 739; 40, 773; 48, 942) § 55 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

"Valla- ja linnasekretäride vastavust kehtestatud kutsenõuetele kontrollib ja sellekohaseid tunnistusi annab välja Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjon.".

Riigikogu esimees Toomas SAVI

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json