Teksti suurus:

Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2020
Avaldamismärge:RT III, 15.01.2019, 2

Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavate statistikatööde loetelu

Vastu võetud 10.01.2019 nr 12

Riikliku statistika seaduse § 17 lõike 6 alusel:

1. Kinnitada:
  1) Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus (lisa 1);
  2) Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2019.–2023. aastal statistikatööde tegemisel lähtub (lisa 2);
  3) Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi (lisa 3);
  4) Statistikaameti 2019. aastal avaldatavad väljundnäitajad (lisa 4).

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 2018. a korraldus nr 35 „Statistikaameti 2018.–2022. aastal tehtavate statistikatööde loetelu”.

3. Korraldust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavate statistikatööde loetelu, väljund, sagedus, perioodid või momendid ning eeldatav maksumus

Lisa 2 Euroopa Liidu õigusaktid või muud andmevajadust kindlaks määravad alused, mille nõuetest Statistikaamet 2019.–2023. aastal statistikatööde tegemisel lähtub

Lisa 3 Statistikaameti 2019.–2023. aastal tehtavad statistikatööd, mille puhul kavandatakse metoodikamuudatusi

Lisa 4 Statistikaameti 2019. aastal avaldatavad väljundnäitajad

/otsingu_soovitused.json