Teksti suurus:

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ rakendusplaani aastateks 2016–2020 uuendatud lisa „Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu“ heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 15.02.2019, 1

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ rakendusplaani aastateks 2016–2020 uuendatud lisa „Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu“ heakskiitmine

Vastu võetud 14.02.2019 nr 43

Riigieelarve seaduse § 20 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ rakendusplaani aastateks 2016–2020 uuendatud lisa „Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu“.

2. Haridus- ja Teadusministeeriumil korraldada kolme aasta pärast „Eesti teadustaristu teekaardi objektide loetelu“ ülevaatamine ja objektide loetelu analüüs.

3. Haridus- ja Teadusministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument ministeeriumi veebilehel.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 3. septembri 2014. a korraldusega nr 377 „Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti“ rakendusplaani aastateks 2014–2017 ja selle lisa „Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loetelu“ heakskiitmine“ heaks kiidetud „Eesti teaduse infrastruktuuri teekaardi objektide loetelu“.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json