Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 15.02.2019, 2

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 14.02.2019 nr 44

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 10 punkti 8 alusel:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 40 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (elutööpreemiad) Anne Luigele ja Peeter Saarile.

2. Määrata olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva teadus- ja arendustöö eest antav 50 000 euro suurune teaduspreemia (teaduspreemia väljapaistva avastuse eest) Mart Ustavile teadus- ja arendustöö „DNA onkoviiruste paljunemise molekulaarsete mehhanismide uurimisest bioloogiliste ravimite arendus- ja tootmistehnoloogiate väljatöötamiseni“ eest.

3. Määrata eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 20 000 euro suurused riigi teaduspreemiad (aastapreemiad) järgmiselt:
  1) Arvet Pedasele – täppisteaduste alal teadustöö „Efektiivsed lahendusmeetodid murruliste tuletistega diferentsiaalvõrrandite ja singulaarsustega integraalvõrrandite jaoks“ eest;
  2) Tõnu Eskole, Reedik Mägile, Krista Fischerile ja Lili Milanile – keemia ja molekulaarbioloogia alal teadustöö „Geneetika- ja genoomikaalased alusuuringud personaalmeditsiini rakendamiseks Eestis“ eest;
  3) Irina Hussainovale – tehnikateaduste alal teadustöö „Nanokiudude võrgustik baasina multifunktsionaalsete hübriidmaterjalide tööstuslikes rakendustes“ eest;
  4) Allen Kaasikule – arstiteaduse alal teadus-arendustöö „Mitokondrite roll närvisüsteemi haiguste korral“ eest;
  5) Urmas Saarmale – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli „Eluohtlike zoonootiliste patogeenide ja neid levitavate kiskjaliste kompleksuuringud Eestis ja globaalselt“ eest;
  6) Marika Männile – põllumajandusteaduste alal teadustöö „Täppistaimekaitse innovaatiliste tehnoloogiate arendamine kahjurite ja kasurite käitumis- ja füsioloogiliste uuringute kaudu“ eest;
  7) Allan Puurile – sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Eesti rahvastikuareng maakeskses ja võrdlevas vaates“ eest;
  8) Rein Rauale – humanitaarteaduste alal teadustöö „Kultuuriteoreetilised uurimused“ eest.

4. Kollektiivse töö puhul jagada preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

5. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta eelarves „Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programmis“ teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json