Teksti suurus:

Infoühiskonna Nõukogu moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.06.2014
Avaldamismärge:RT III, 15.05.2012, 2

Infoühiskonna Nõukogu moodustamine

Vastu võetud 10.05.2012 nr 204

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõike 1 alusel:

1. Moodustada Infoühiskonna Nõukogu.

2. Nimetada Infoühiskonna Nõukogu esimeheks majandus- ja kommunikatsiooniminister, aseesimeheks Andres Keevallik ning liikmeteks:

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
regionaalminister
Riigikantselei esindaja
Hannes Astok
Mait Heidelberg
Ülo Jaaksoo
Teet Jagomägi
Alar Karis
Taavi Kotka
Urmas Kõlli
Rain Laane
Väino Olev
Arvo Ott
Tarmo Pajumets
Margus Püüa
Ain Rasva
Henrik Roonemaa
Enn Saar
Niilo Saard
Tiit Tammiste
Linnar Viik

3. Infoühiskonna Nõukogu ülesanded on:
 1) seisukohtade esitamine infoühiskonna arengut puudutavates olulistes küsimustes;
 2) Vabariigi Valitsuse nõustamine infoühiskonda puudutavates küsimustes Eesti seisukohtade sõnastamisel Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides;
 3) infoühiskonda puudutavate poliitikadokumentide, arengukavade ja nende rakendusplaanide koostamiseks ettepanekute tegemine, vastavate eelnõude läbivaatamine ja nende kohta arvamuse andmine;
 4) riigi infosüsteeme ja internetimajandust mõjutavate õigusaktide eelnõude läbivaatamine ja nende kohta arvamuste andmine.

4. Oma ülesannete täitmiseks on Infoühiskonna Nõukogul õigus:
 1) anda infoühiskonda puudutavates küsimustes arvamusi Vabariigi Valitsusele esitatavate ettepanekute ja otsuste eelnõude kohta;
 2) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt oma tööks vajalikke dokumente ja andmeid;
 3) moodustada töörühmi.

5. Infoühiskonna Nõukogu teenindamise ja tegevuse finantseerimise tagab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

6. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a korraldus nr 888-k „Eesti Informaatikanõukogu moodustamine“.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär