Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT III, 15.05.2021, 5

Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 13.05.2021 nr 193

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõigete 2–5 ning 2021. aasta riigieelarve seaduse §-de 4 ja 5 alusel teha Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduses nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada korralduse preambul järgmiselt:
„Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõigete 2–5 ning 2021. aasta riigieelarve seaduse §-de 4 ja 5 alusel:“;

2) kehtestada lisad 1 ja 2 uues sõnastuses (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2021. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõigetele 2–5 ning 2021. aasta riigieelarve seaduse §-dele 4 ja 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json