Teksti suurus:

Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.06.2018
Avaldamismärge:RT III, 15.12.2017, 14

Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 364

Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 5 lõike 3 alusel:

1. Kinnitada geenitehnoloogiakomisjon järgmises koosseisus:
Ando Adamson
Margus Ameerikas
Liina Eek
Hedi Harzia
Ain Heinaru
Mati Koppel
Peeter Laas
Henri Laupmaa
Tuuli Levandi
Andres Mäe
Sirli Salonen
Merjan Savila
Priit Tinits
Erkki Truve
Eero Vasar
Toomas Veidebaum
Eve Veromann

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a korraldus nr 439-k „Geenitehnoloogiakomisjoni koosseisu kinnitamine“.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes