Teksti suurus:

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 24, 362

Kriminaalmenetluse koodeksi muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 11.03.1997

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. märtsi 1997. a. otsusega nr. 103

Kriminaalmenetluse koodeksis (ENSV ÜT 1961, 1, 4 ja lisa; RT I 1995, 6–8, 69; 15, 173; 83, 1441; 1996, 6, 101; 31, 631; 48, 943) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 99 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) Kaitsejõudude Peastaap – kriminaalkoodeksi 13. peatükis loetletud kaitseteenistusalastes kuritegudes.».

§ 2. Paragrahvi 104 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu «tähendatud kuritegudes» sõnadega «ning kaitseteenistusalastes kuritegudes».

§ 3. Paragrahvi 105 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Eeluurimine on kohustuslik kõigi esimese astme kuritegude, kaitseteenistusalaste teise ja kolmanda astme kuritegude ning kriminaalkoodeksi paragrahvides 613, 69, 72, 73, 74, 751, 76 lg. 2 ja 3, 811 lg. 2, 82, 83 lg. 2, 85 lg. 1, 851, 102, 103, 104, 105, 106, 107 lg. 1, 108 lg. 2, 1231, 124, 1242, 1243, 1331, 135 lg. 3, 139 lg. 3, 140 lg. 2, 1411 lg. 2 ja 3, 142 lg. 1 ja 2, 143 lg. 3, 1481, 161, 1611, 162, 164 lg. 2, 1641 lg. 2, 1642, 165 lg. 2, 168, 170, 171, 1721, 1764, 182, 1842, 1943, 195 lg. 3, 1971 lg. 1, 1981, 2011, 2023, 204 lg. 1, 205 lg. 2, 2051 lg. 2, 206 lg. 2, 2061 lg. 3, 2063 lg. 2, 2064 lg. 2, 2071 lg. 2, 2083 lg. 1, 2085, 209 lg. 2, 2091 lg. 2, 2102 lg. 2, 2103 lg. 2 ettenähtud teise astme kuritegude, samuti muude kuritegude puhul, kui seda peab vajalikuks eeluurimisasutus, kohus või prokurör.

§ 4. Paragrahvis 357 lisatakse pärast sõnu «tähendatud kuritegude» sõnad «ning kaitseteenistusalaste kuritegude».

 

Riigikogu esimees   Toomas SAVI

 

/otsingu_soovitused.json