Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" täiendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1997, 20, 332

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määruse nr. 267 "Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine" täiendamine

Vastu võetud 11.03.1997 nr 56

Eesti Vabariigi maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 1996, 41, 796; 1997, 13, 210) paragrahvi 23 lõike 6 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

Täiendada Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a. määrust nr. 267 «Maa ostueesõigusega erastamise korra kinnitamine» (RT I 1996, 77, 1327; 85, 1522) punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3. Kui kohaliku omavalitsuse või Vabariigi Valitsuse otsus maa ostueesõigusega erastamiseks on vastu võetud enne 1. jaanuari 1997. a., sõlmitakse maa ostueesõigusega erastamisel ostu-müügileping eelnimetatud otsustes fikseeritud tingimustel.».

 

Peaminister        Tiit VÄHI
Keskkonnaminister  Villu REILJAN
Riigisekretär      Uno VEERING

 

/otsingu_soovitused.json