Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2020. a korralduse nr 458 „Raha eraldamine“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2021
Avaldamismärge:RT III, 16.03.2021, 4

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2020. a korralduse nr 458 „Raha eraldamine“ muutmine

Vastu võetud 12.03.2021 nr 115

Riigieelarve seaduse § 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrusega nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ muuta Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2020. a korralduse nr 458 „Raha eraldamine“ lisa järgmiselt:

1) punktis 2.2.6 asendada tekstiosa „(ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 4.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 2.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10, edaspidi COVID-19 raamistik) osa 3.1 alusel varem antud abi koos käesoleva korralduse alusel antava toetusega ei ületa 800 000 eurot“ tekstiosaga „(ELT C 91 I, 20.03.2020, lk 1–9, muudetud ELT C 112 I, 04.04.2020, lk 1–9; ELT C 164, 13.05.2020, lk 3–15; ELT C 218, 02.07.2020, lk 3–8; ELT C 340 I, 13.10.2020, lk 1–10; ELT C 34, 01.02.2021, lk 6–15, edaspidi COVID-19 raamistik) osa 3.1 alusel varem antud abi koos käesoleva korralduse alusel antava toetusega ei ületa samas osas sätestatud ülemmäära“;

2) punktis 4.4 asendada tekstiosa „kui 30. juunini 2021. a“ tekstiosaga „, kui on sätestatud COVID-19 raamistikus“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json